Zespół Szkół Łączności w Poznaniu || ←→→←
logoProcedura "zapomniałam(em) hasła"

Podaj login i adres mailowy (zarejestrowany w systemie), na który zostanie przesłana informacja
o sposobie dostępu do systemu w przypadku zapomnienia hasła

Login:
Adres mailowy: